Navngivningsguide

#1 Principperne

Mine principper er baseret på de tre elementer i annoncesystemets opbygning. Kampagner, annoncesæt og annoncer. Det er vigtigt for mig, at alle tre niveauer navngives, så jeg hurtigt kan se hvad de indeholder uden anden form for information end navnet.

Jeg vil med andre ord gerne undgå at skulle klikke “rediger” på f.eks. et annoncesæt for at se hvad målretningen er.

Samtidigt skal navngivningen også tage højde for, at jeg senere skal kunne filtrere mine annoncerapporter, så jeg f.eks. kun får vist én type kampagne.

Sidst men ikke mindst skal navnet give mig nok information, men ikke for meget information, for jo længere navnene bliver jo mere uoverskuelig bliver min annoncerapport også.

Der er 5 typer information jeg har behov for:

 1. Kampagnetype
  • Kampagnetype indikerer hvad jeg vil med min kampagne. Vil jeg brande mig overfor nye mennesker? Vil jeg jeg kommunikere til personer, som i forvejen kender mig? Eller laver jeg en kampagne, som skal fungere, som en automatisering?
   Kampagnetypen er et begreb, som kommer fra den annonceringsstrategi, jeg rådgiver mine kunder ud fra. Den hedder De Fire Arbejdsområder. På min blog kan du finde en artikel om strategien: Dine fire arbejdsområder som Facebook-ansvarlig
 2. Kampagnemålsætning
  • Det er vigtigt for mig, at vide hvad den tekniske målsætning var, så jeg kan sammenligne data korrekt. Hvis ikke man har styr på dette, så risikerer man at sammenligne to kampagnetyper, der ikke kan sammenlignes på en fair måde. Det giver uklarheder i afrapporteringen og kan ende med forkerte konklusioner.
 3.  Målretning
  • Hvem er annoncen rettet imod? Det er vigtigt, at det er nemt at se. Dette er måske det vigtigste punkt af dem alle og den største kilde til frustration, hvis ikke det er gjort korrekt
 4.  Emne for annonce
  • Dette kan være de første par ord fra teksten eller noget andet, som gør at jeg hurtigt tænker: ”nå ja, det var dén annonce”.
 5.  Dato
  • Jeg kan godt lide at have datoen med, så jeg uden at tænke for meget, ved hvornår opslaget er fra og fordi det giver mig nogle gode filtreringsmuligheder.

Baseret på ovenstående 5 punkter har jeg fastlagt nogle retningslinjer for navngivning. De ser ud som følger:

Kampagnenavn: [Kampagnetype]: [Emne for annonce] – [Målsætning] – [Dato]

Annoncesætnavn: [Målretning]

Annoncenavn: [Emne for annonce]

I denne guide tages der udgangspunkt i en annoncekonto, som kun bruge til at annoncere for én Facebook-side. Hvis du har behov for at annoncere for flere Facebook-sider, er det smart at medtage navnet på Facebook-siden i kampagnenavnet. Som f.eks. herunder:

Kampagnenavn: [Kampagnetype]: [Facebook-side] – [Emne for annonce] – [Målsætning] – [Dato]

I næste afsnit tager vi et eksempel.