Navngivningsguide

#1 Principperne

Mine principper er baseret på de tre elementer i annoncesystemets opbygning. Kampagner, annoncesæt og annoncer. Det der er vigtigt for mig er, at alle tre niveauer navngives, så jeg kan forstå hvad de indeholder uden anden form for information end navnet.

Der er 5 typer information jeg føler jeg har behov for:

 1. Kampagnetype
  • Kampagnetype indikerer hvad jeg vil med min kampagne. Vil jeg brande mig overfor nye mennesker? Vil jeg jeg kommunikere til personer jeg kender i et forsøg på fastholdelse? Eller laver jeg en kampagne, som skal fungere, som en automatisering? Dette skal jeg vide.
 2. Målsætning
  • Det er vigtigt for mig, at vide hvad den tekniske målsætning var, så jeg kan afrapportere og sammenligne data korrekt. Hvis ikke man har styr på dette, så risikerer man at sammenligne to kampagnetyper der ikke kan sammenlignes på en fair måde. Det går ikke og giver uklarheder i afrapporteringen og kan ende med forkerte konklusioner.
 3.  Målretning
  • Hvem er annoncen rettet imod? Det er utroligt vigtigt, at det er nemt at se. Dette skal bruges til at sammenligne og rapportere på, hvilke af de målretninger vi har brugt, som har klaret sig bedst. Dette er det vigtigste punkt af dem alle og den største kilde til frustration, hvis ikke det er gjort korrekt.
 4.  Emne for opslag
  • Dette kan være de første par ord fra teksten eller noget andet, som gør at jeg hurtigt tænker: ”nå ja, det var det opslag/annonce”.
 5.  Dato
  • Jeg kan godt lide at have datoen med, så jeg uden at tænke for meget, ved hvornår opslaget er fra og fordi det giver mig nogle gode filtreringsmuligheder. Filtrering vender vi tilbage til.

Baseret på ovenstående 5 punkter har jeg bygget en navngivningsmodel. Man kan nemt fylde for meget information ind i sin navngivning, hvorfor jeg altid skriver den vigtigste information først og ikke genbruger information mere end hvad jeg selv synes der er behov for. Den ser ud som følger:

Kampagnenavn: [Kampagnetype]: [Målsætning] – [Emne for opslag] – [Dato]

Annoncesætnavn: [Målretning] – [Emne for opslag]

Annoncenavn: [Emne for opslag]

I denne guide tages der udgangspunkt i en annonceadministrator, som kun annoncerer for én Facebook-side. Hvis du har behov for at annoncere for flere Facebook-sider, er det anbefalelsesværdigt at medtage navnet på Facebook-siden i Kampagnenavnet. Som herunder:

Kampagnenavn: [Kampagnetype]: [Målsætning] – [Facebook-side] – [Emne for opslag] – [Dato]

Ovenstående er mine navngivningsregler. Der er nogle, som vil foretrække at, have målretningen med i navnet på annoncen. Dette kan godt være en god idé for mange at overveje, for at have det hele endnu mere udspecificeret og dermed simplere. Derudover kan man også medtage målsætningen i annoncesættets navn, for at gøre det lettere at få et hurtigt overblik når man kigger på sine annoncesæt.

Skriv reglerne ned. I næste afsnit tager vi et eksempel.